Agnieszka Chlebowska
animacja kultury

Kto?

Jestem absolwentką teatrologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Wydziału Artystycznego (Vytautas Magnus University w Kownie), podżegaczką i podpalaczką własnych pomysłów, reżyserką akcji teatralnych. Aktualnie rozwijam badania nad metodą storytellingu jako sposobu interpretowania świata i słowem jako prowokacją w przestrzeni. Penetruje miejsca nieodkryte, niejednoznaczne i skonfliktowane.

Co?

Projekt dotyczący jednej z kamienic mieszczącej się na poznańskiej dzielnicy Jeżyce. W piwnicy, w której kiedyś mieścił się Zakład fotograficzny powstanie pracownia – miejsce spotkań, wydarzeń, warsztatów. We współpracy z dziećmi i młodzieżą, mieszkańcami i miłośnikami Jeżyc zajmiemy się odkrywaniem miejsca, badaniem jego sposobu istnienia oraz dzielnica jako przestrzeń społeczna. Tworzywem działań będzie słowo jako znak wizualny oraz narzędzie opowiadania historii.

Dlaczego?

Z potrzeby zmian i chęci współpracy i integrację mieszkańców dzielnicy. Jeżyce to materia, która wciąga, intryguje i przywiązuje różnorodnością, przemianami i miejscami odkrytymi, lecz nie odkrywanymi.

fot. Alicja Szulc

fot. Alicja Szulc

1/1 Mistrz i Uczeń

Projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” realizowany w partnerstwie z Fundacją LOTTO Milion Marzeń, finansowany ze środków Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

Design: Czosnek Studio
Engine: Macchiato Code

Patroni medialni: