Uczestnicy
fot. Alicja Szulc
fotografia dokumentalna

agnieszka chlebowska
animacja kultury

maria dworak
animacja kultury

karolina grzywnowicz
projekt interdyscyplinarny

iwo kondefer
projekt filmowy

 

zuzanna nadzieja
fotografia dokumentalna

noviki
design społeczny

                 

polikowski
projekty interdyscyplinarne

magda przygońska
animacja kultury

natalia szostak
animacja kultury

 

1/1 Mistrz i Uczeń

Projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” realizowany w partnerstwie z Fundacją LOTTO Milion Marzeń, finansowany ze środków Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

Design: Czosnek Studio
Engine: Macchiato Code

Patroni medialni: