Karolina Grzywnowicz
projekt interdyscyplinarny

Kto?

Jestem komparatystką, fotografką, autorką projektów multimedialnych. Zaczynałam od fotografii, natomiast teraz coraz częściej sięgam po inne media i z przyjemnością realizuję projekty dźwiękowe i różnej maści montaże. Interesuje mnie meta-refleksja na temat sztuki, remix jako sposób mówienia o świecie współczesnym, eksperymenty formalne i przekraczanie granicy medium, a przede wszystkim szeroko rozumiana narracyjność. Dostrzegam olbrzymi potencjał jaki drzemie w opowieści i dlatego lubię realizować projekty audio z ich wykorzystaniem.

Co?

Zamierzam zrealizować projekt o roślinach, które są zapisem historii. Będę poszukiwała roślin, które wskazują na obecność człowieka w miejscach dawno przez ludzi opuszczonych – na terenach wysiedlonych bieszczadzkich wsi. Będzie o pamięci, tożsamości i znikaniu.

Dlaczego?

Bieszczady do II wojny światowej były terenem wielokulturowym, gdzie pospołu mieszkali Polacy, Słowacy, Rusini, Niemcy, Żydzi, katolicy, unici i prawosławni. Dziś jest to region niezwykle homogeniczny. Wsie kiedyś tętniące życiem, opuszczone po Akcji Wisła, podlegają procesom naturalnej sukcesji przyrodniczej, a ślady niegdysiejszej bytności znikają bezpowrotnie. Narracja która tam była została brutalnie urwana i nie ma żadnej jej kontynuacji. Takich wymarłych wsi jest na tym terenie ponad sto. Czasami można natrafić na pozostałości cerkwi, cmentarzy, czy fundamenty domów. Czasami wysiedlone wsie można poznać jedynie po kwitnących wiosną drzewach owocowych i innych roślinach, które przechowują pamięć o tych miejscach i mogą stanowić klucz do ich zrozumienia. Są ciągle odradzającym się świadectwem obecności ludzi i mogą posłużyć również do odtworzenia topografii wysiedlonych wsi. Dlatego w ramach programu 1/1 chciałabym stworzyć publikację poświęconą tym roślinom, która byłaby rodzajem manualu zawierającym również mapę nieistniejących miejscowości, a także wskazówki ułatwiające samodzielne odkrywanie tych miejsc.

fot. Alicja Szulc

fot. Alicja Szulc

1/1 Mistrz i Uczeń

Projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” realizowany w partnerstwie z Fundacją LOTTO Milion Marzeń, finansowany ze środków Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

Design: Czosnek Studio
Engine: Macchiato Code

Patroni medialni: