Natalia Szostak
animacja kultury

Kto? 

Jestem artystką wizualną, szczecinianką. Ukończyłam malarstwo na San Francisco State University w Kalifornii oraz grafikę na Akademii Sztuki w Szczecinie. Do miasta rodzinnego wróciłam po dziesięcioletniej emigracji (Paryż, San Francisco, Nowy Jork). Od 2011 r. prowadzę niezależną organizację non-profit PLATERØWKA, która zajmuje się popularyzacją sztuki w życiu codziennym mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej, przy której sama mieszkam. Pozazmysłowy wymiar sztuki i siła jej oddziaływania na relacje z drugim człowiekiem to główne obszary moich poszukiwań.

Co? 

Aktualny projekt realizowany, przy merytorycznym wsparciu Mistrza – Janusza Byszewskiego, to kolejna odsłona trwającego od trzech lat projektu PLATERØWKA.  Tym razem w całości skoncentrujemy się na relacji z wybraną grupą mieszkańców.  Podejmiemy wspólną próbę określenia swojego miejsca na tle krajobrazu dzielnicy i jego historii.

Dlaczego?

Bo coraz trudniej o efektywne narzędzia samookreślenia. Bo medium sztuki niesie w sobie potencjał komunikacji na bardziej intymnym poziomie. Bo istnieje potrzeba spotkania.

 

fot. Alicja Szulc

fot. Alicja Szulc

 

1/1 Mistrz i Uczeń

Projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” realizowany w partnerstwie z Fundacją LOTTO Milion Marzeń, finansowany ze środków Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

Design: Czosnek Studio
Engine: Macchiato Code

Patroni medialni: